You are currently viewing העברת עושר לדור הבא או העלאת רמת החיים: השאלות המורכבות עמן מתמודדים זוגות

העברת עושר לדור הבא או העלאת רמת החיים: השאלות המורכבות עמן מתמודדים זוגות

מחקר שנערך במכללת בוסטון, מעריך כי ב-50 השנים הבאות, בארה"ב יעברו כ 59 טריליון דולר, בהעברת עושר בין דורית, נתון ששונה משמעותית ממחקרים אחרים בנושא, שהצביעו על 40 טריליון דולר. יחד עם זאת, דרכי היישום בהעברת העושר ישתנו ממשפחה למשפחה.

לפי דה סרוויס, הדורות הצעירים יהנו מעלייה במודעות לעושר המשפחתי, ניהול כספים, ואינטראקציה עם היועצים של המשפחה, במידה ויש.

עם זאת, הורים יכולים להתלבט בין האם להוריש לדור הבא את כל האחריות הכספית, או להעלות את רמת החיים של עצמם. מצב כזה, עולות שאלות רבות, כגון הסכום שמומלץ להשאיר לדור הצעיר, איך מאזנים נכון בין העברה לבין רשת ביטחון עבור המעביר, איך להדגיש את המשמעות של ניהול משאבים ונכסים בצורה נכונה, האם להשאר פעיל או פאסיבי בעסק או בניהול הנכסים לאחר ההעברה ועוד.

חברת דה סרוויס מציגה תהליך של חמישה שלבים, על מנת להכווין את המשפחות והיועצים הפיננסים שלהן, בנושא העברת העושר.