You are currently viewing עומר גטניו לכלכליסט – הזכיה המשמעותית הראשונה לקרן הפנסיה של פסגות

עומר גטניו לכלכליסט – הזכיה המשמעותית הראשונה לקרן הפנסיה של פסגות

קרן הפנסיה של פסגות עקפה את קרנות הפנסיה של הראל ומנורה מבטחים

"זוהי הזכיה המשמעותית הראשונה לקרן הפנסיה של "פסגות" – בית ההשקעות זכה במכרז של הפנסיה וקרנות ההשתלמות של הסגל האקדמאי הזוטר באוניברסיטה הפתוחה, בו מועסקים כ-1,300 עובדים, אשר מאוגדים בארגון כוח לעובדים", כך לפי עומר גטניו, מנכ"ל דה סרוויס.

קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות של פסגות, ישמשו כברירת המחדל עבור סגל חדש שמצטרף למוסד, ול "פסגות" תהיה אפשרות להציע לעובדים הקיימים את קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות של קרן "פסגות" וכמו כן, להעביר את חסכונותיהם לקרן.

את המכרז הובילו מנכ"ל פסגות בית השקעות רונן טוב, מנכ"ל פסגות גמל ופנסיה חגי בדש, מנכ"ל פנסיית הע"ל – עומר גטניו (דה סרוויס) ומנהלת אגף הפנסיה בפסגות, שולי דיאז. לכתבה בכלכליסט.