You are currently viewing ערן בלטמן מ"דה סרוויס" לכלכליסט: תכנון פיננסי לעסק משפחתי דורש פסיכולוגיה
ערן בלטמן - כלכליסט

ערן בלטמן מ"דה סרוויס" לכלכליסט: תכנון פיננסי לעסק משפחתי דורש פסיכולוגיה

בראיון שהתפרסם החודש בכלכליסט עם עו"ד ערן בלטמן, אמר משנה למנכ"ל דה סרוויס, כי בתכנון העברה בין דורית בעסקים משפחתיים, הפן הפסיכולוגי חשוב לא פחות מהצד פיננסי. "כאשר מדובר בעסקים משפחתיים, עוד לפני האירוע הכלכלי, קיים האירוע הפסיכולוגי, המערב אגו, היררכיה משפחתית ורגישויות שונות הקשורות להוויה המשפחתית" אומר בלטמן. "ההחלטה לגבי חלוקת כספי המשפחה לדור ההמשך מלווה בלא מעט לבטים, שכן בדרך כלל לא ניתן לרצות את כולם".

בלטמן ציין בראיון את משפחות ורטהיימר ושטראוס כדוגמאות שונות לניהול פיננסי של עושר משפחתי והעברה בין דורית. " שטראוס היא דוגמה להעברה בין דורית שוויונית בעסק משפחתי שצלחה את מבחן הזמן והעשייה" אמר "במשפחת ורטהיים. אבי המשפחה, מוזי ורטהיים המנוח, בחר לחלק עוד בחייו את ההון המשפחתי בין ילדיו באופן שאינו שוויוני, כך שכ- 63% מהנכסים המשפחתיים הועברו לבנו דודי ולבתו הבכורה דרורית הועברו כ- 37%. בטווח הארוך שיטה זו של חלוקה בחיים עשויה לעיתים למנוע מריבות לאחר מותו של אב המשפחה".